Švietimo ir mokslo ministerija informuoja

Artimiausiomis dienomis sinoptikams prognozuojant šalčius, atkreipiame moksleivių tėvų dėmesį, kad jei oro temperatūra nukrenta iki 20 laipsnių šalčio ar žemiau, į mokyklą gali nevykti pradinukai ir 5 klasių mokiniai. Jei spusteli 25 laipsnių speigas, į mokyklą gali nevykti ir kitų klasių mokiniai.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės dirba esant bet kokiai temperatūrai. Į šias grupes vaikus turi atvesti tėvai.Esant šalčiams jie turi pasirūpinti saugiu vaikų atvykimu.

Mokyklos dirba ir priima vaikus esant bet kokiai temperatūrai, todėl jei pavojus vaikų sveikatai negresia – mokiniai gyvena netoli mokyklos arba juos į mokyklą atveža tėvai – jie turėtų dalyvauti pamokose. Toliau nuo mokyklos gyvenantiems mokiniams pėsčiomis ar viešuoju transportu į mokyklą per šalčius rekomenduojama nevykti.

Dėl šalčių praleistos mokymosi dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių, vadinasi, už šias dienas nereikia atidirbti vėliau. Taip pat iš mokinių nereikalaujama pateisinimo už pamokas, praleistas dėl šalčių.

Per tokias šaltas dienas, kai mokiniai lieka namie, mokytojai turi konsultuoti mokinius, panaudodami elektronines informavimo priemones. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje ar elektroniniame dienyne.

Jei į mokyklą atvyksta vienas ar keli mokiniai iš klasės, mokykla atvykusiems turi užtikrinti ugdymo procesą.

Atkreipiame dėmesį, kad vykstant į mokyklą, būtina atkreipti dėmesį ne tik į faktinę, bet ir į jutiminę oro temperatūrą konkrečioje vietovėje, įvertinti vėjo žvarbumą.

Sprendimus dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo priima steigėjas (savivaldybė). Ikimokyklinio amžiaus vaikai į lauką auklėtojų gali būti išvedami, kai oro temperatūra yra 12 laipsnių šalčio ir vėjo greitis silpnas (iki 2 m/sek.), arba kai oro temperatūra – 8 laipsniai šalčio, o vėjo greitis vidutinis (nuo 2 iki 6 m/sek.).

                                               Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyriaus informacija

Konkursas, skirtas Lietuvos šimtmečiui

Sausio 12 d. vyresniųjų klasių mokiniai – gimnazistai, vadovaujami istorijos mokytojos Laimos Maminskienės, dalyvavo Vilniaus Pilaitės gimnazijos organizuotame konkurse „Šimtmečio protų kovos“. Kiekviena gimnazinė klasė subūrė po dvi komandas. Jų laukė ilgos ir sunkios varžytuvės – 4 turai (62 klausimai) užduočių apie mūsų Lietuvą nuo seniausių laikų iki dabarties. Jau po pirmųjų turų išryškėjo lyderiai. Pagaliau įveiktas paskutinis klausimas, ir vertinimo komisijos nariai – socialinė pedagogė L. Šlekienė, mokytojai A. Skarbalienė ir L. Grebliauskas skelbia rezultatus. Gimnazijos „Šimtmečio protų kovų“ nugalėtoja – komanda „Gudriosios lapytės“ iš IIIg klasės (K. Bilžaitė, J. Janužaitė, K. Levickaitė, E. Poškutė, G. Ribačenkaitė). Nedaug nuo jų atsiliko IVg klasės vyrukų komanda „Šaltas protas“. Treti – „Gudrieji lapinai“ (IIIg klasė). Nenusivylę liko ir jaunesnieji – nors pirmokams bei antrokams gimnazistams šį kartą laimėti dar nepavyko, bet jie nuo vyresniųjų atsiliko visai nedaug. Svarbiausia – geros emocijos, azartas, savęs išbandymas. Šis renginys – vienas iš daugelio gimnazijos renginių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

(Skaityti toliau…)

„Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 12 d. mūsų gimnazija, kaip ir dauguma Lietuvos mokyklų bei kitų institucijų ir organizacijų, geros valios žmonių, paminėjo prieš dvidešimt septynerius metus pasiektą pilietinę pergalę prieš agresorių ir prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Šioje pilietiškumo pamokoje mūsų mokykla dalyvauja nuo iniciatyvos pradžios – 2008 metų!

Penktadienio rytą gimnazijos languose pleveno vienybės ir atminimo žvakučių liepsnelės, prie simbolinio televizijos bokšto sušvito visiems brangus žodis LIETUVA.

(Skaityti toliau…)

Kalėdiniai renginiai

Gruodžio 22 d. patys mažiausieji gimnazijos mokiniai ir vaikai susirinko į Šiaulėnų kultūros namus. Jų laukė susitikimas su Kelmės mažojo teatro aktoriais, kurie vaikams parodė spektaklį „Kaminkrėčio laimė“. Po to vaikai susitiko su Kalėdų seneliu, su juo pašoko, padeklamavo jam išmoktų eilėraštukų, padainavo dainelių, smagiai pašoko, net Senelio lazdą kai kam pasisekė palaikyti… O dosnusis Kalėdų senelis savo jauniesiems draugams padovanojo dovanėlių. Buvo tikrai puiki šventė.

(Skaityti toliau…)

Kalėdų eglutė Tyruliuose

Išaušo graži antra Kalėdų diena. Į Tyrulių pramogų salę sugūžėjo didelis būrys vaikų, tėvelių ir senelių. Jie susitiko su Kalėdų seneliu ir Snieguole. Vaikai žaidė lietuvių liaudies žaidimus – ratelius. Su Kalėdų seneliu ir Snieguole vaikai papuošė gyvą, kalbančią eglutę, šoko, dainavo, ieškojo dovanų. Ir štai dovanos surastos. Kalėdų senelis jas įteikė vaikams. Mažieji šventės dalyviai grįžo namo su gausiomis dovanomis ir gera nuotaika.

(Skaityti toliau…)

Emocinio ugdymo diena

Gruodžio 15 d. gimnazijoje – „Emocinio ugdymo diena“. Vidury pamokų klasėse vyko netradicinės valandėlės, kuriose buvo svarstoma, kaip pagerinti klasėse ir gimnazijoje esančią atmosferą, tarpusavio santykius, kaip mažinti patyčias? Klasėse buvo aptariama pasirinkta filmuota medžiaga. Pasibaigus valandėlėms, klasių seniūnai ir pavaduotojai susirinko aptarti klasių veiklos, perduoti savo klasės siūlymus gimnazijos administracijai. Vyko gyvas, nuoširdus pokalbis.Dėkojame už išsakytas mintis, pateiktus pasiūlymus.

Emocinio ugdymo diena

Gimnazijos Šaukoto skyriuje gruodžio 15 d. vyko emocinio ugdymo diena. Į salę susirinkusius 5-10 klasių mokinius ir jų tėvelius direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Šalkuvienė supažindino su renginio programa, pasveikino su artėjančiomis šventėmis. Šaukoto skyriaus mokinių choras atliko kelias kalėdines dainas.

(Skaityti toliau…)

Adventinis rytmetys

Gruodžio 12 dieną Tyrulių skyriuje svečiavosi tikybos mokytoja Audronė Pilypaitė. Ji ugdytiniams papasakojo apie adventą – susikaupimo, dvasios ir kūno apsivalymo periodą ir šio laikotarpio tradicijas. Mokiniai kartu sudėjo Kalėdinę žvaigždę.

(Skaityti toliau…)

Kelionė į Panevėžį

Gruodžio 7 d. Tyrulių skyriaus mokiniai lankėsi Panevėžio kraštotyros muziejuje ir dalyvavo edukacinėje veikloje „Danutės Kalėdos“. Muziejaus darbuotoja papasakojo kaip tolimame Sibiro krašte lietuvių tremtinių šeimoje buvo švenčiamos Kūčios ir Kalėdos. Vėliau mokiniai mokėsi gaminti žaisliukus ir papuošė eglutę kaip papuošdavo Danutės šeima, išmoko padainuoti dainą.

Po to mokiniai apžiūrėjo kalėdinę Panevėžio miesto eglutę ir prie jos nusifotografavo.

(Skaityti toliau…)

Mokinių atstovų rinkimai į Gimnazijos Tarybą

Gruodžio 4 d. gimnazijoje vyko mokinių atstovų rinkimai į Gimnazijos Tarybą – aukščiausią savivaldos organą gimnazijoje.Vietoj  išvykusių dviejų Tarybos narių 5-8 ir gimnazinių klasių mokiniai rinko Tarybos narius iš 6 kandidatų. Kandidatėmis buvo šios I-III gimnazinių klasių mokinės: Judita Janužaitė, Kamilė Levickaitė, Ema Poškutė ir Gabija Ribačenkaitė, III gimnazinės klasės mokinės, Vida Trinkaitė, II gimnazinės klasės ir Akvilė Paliulytė, I gimnazinės klasės mokinės.

Balsavimą organizavo Balsavimo komisija, sudaryta iš IV gimnazinės klasės mokinių. Balsavo 85% 5-8 ir gimnazinių klasių mokinių.

Daugiausia balsų surinko ir į gimnazijos tarybą išrinktos Judita Janužaitė ir Ema Poškutė. Sveikiname išrinktąsias mokines ir linkime aktyvios ir naudingos veiklos, sprendžiant gimnazijos veiklos tobulinimo problemas.

Kitas puslapis »