Pilietiškumo pamokos tęsinys Radviliškyje

Birželio 14 dieną grupelė jau atostogaujančių mokinukų su dailės ir istorijos mokytojomis išsiruošė į Radviliškį, į prie Trijų kryžių memorialo vykstantį Gedulo ir vilties dienos minėjimą „Atminty išlieka“. Vykta ne tuščiomis – Radviliškyje pristatyta gimnazijoje vykusi pilietiškumo pamoka. Šalia Trijų kryžių šiaulėniškiai įrengė ekspoziciją „Paliktos sodybos“, o minėjimo metu jaunieji Lietuvos patriotai šauniai komentavo savo projektą – pateikė jį kaip jaunosios kartos padėką ir dovaną tremtyje kentėjusiems. Ne vieno tremtinio akyse sužibo ašara, prisiminus savo kažkada paliktus namus.

(Skaityti toliau…)

Vaikai ilsėjosi vasaros poilsio stovykloje „Saulutė“

Birželio 1-9 dienomis mūsų gimnazijoje ir gimnazijos Šaukoto skyriuje žemesniųjų klasių mokinių grupė įdomiai laiką leido vaikų vasaros poilsio stovykloje „Saulutė“. Stovyklos tikslas – ne tik pasirūpinti mokinių užimtumu, bet ir praplėsti jų pažintinę, kultūrinę bei kraštotyrinę patirtis.

Prie B. Buračo gimtosios sodybos.

(Skaityti toliau…)

Iniciatyva „Palikti namai“

Saulėtą ir šiltą vasaros pradžios dienąmūsų gimnazijos moksleiviai ir mokytojai susirinko sodelyje. Čia vyko pilietiškumo pamoka, skirta paminėti Gedulo ir vilties dienai. Visi susidomėję apžiūrėjo lietuviško kaimo sodybos maketą – jį mokiniai patys padarė per dailės ir technologijų pamokas (vadovė mokytoja Zita Jarašiūnienė).Taip gimnazija prisijungė prie jau tradicine tapusios Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti iniciatyvos. Šių metų tema – „Palikti namai“.

(Skaityti toliau…)

Svarbi informacija

Tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų konkurse

„Visa mokykla šoka“

mūsų gimnazijai paskirta III vieta Lietuvoje.

 

Dėkojame šio konkurso koordinatorei mokytojai Džiuljetai Ragauskienei.

Pradinukų Padėkos diena, ketvirtokų išleistuvės

Gegužės 30 dieną gimnazijoje aktyviausi buvo pradinių klasių mokiniai. Šią dieną jiems vyko Padėkos dienos renginys ir ketvirtokų išleistuvės.

Gimnazijos Padėkos raštais buvo apdovanoti geriausių mokymosi rezultatų pasiekę mokiniai, konkursų, varžybų prizininkai ir tie mokiniai, kurie geriausiai lankė gimnaziją.

Visa pradinukų bendruomenė gražiai atsisveikino su savo vyriausiais draugais – ketvirtokais. Jiems buvo įteikti Pradinio išsilavinimo pažymėjimai.

(Skaityti toliau…)

Pasaka Trakų pilyje

Gegužės 30 d. Tyrulių skyriaus mokiniai keliavo į Trakų istorijos muziejų. Pasigrožėję Galvės ežeru, keliautojai tiltu pasiekė Salos pilį. Ekskursijos vadovė papasakojo, kad Salos pilies statyba pradėta XIV amžiaus antroje pusėje, o po Žalgirio mūšio ji tapo kunigaikščių rezidencija. Mokiniai lankėsi patalpose, kuriose gyveno ir svečius priiminėjo kunigaikštis Vytautas, matė karžygio šarvus ir iš sidabro pagamintus seniausius ilguosius pinigus, taip pat turėjo galimybę pasigaminti proginę monetą. Ugdytiniai apžiūrėjo kazematus, kalėjimo duobę ir bausmių įrenginius. Taip pat susipažino su tautinių mažumų (karaimų ir totorių) tautiniais kostiumais. Ekskursijos metu vaikai, pasidalinę į tris grupes, dalyvavo edukacinėje veikloje: pasaka Trakų pilyje. Mokiniai iš atskirų sakinių turėjo atkurti išgirstą legendą ir ją garsiai perskaityti. Už puikų darbą ekskursijos vadovė visus apdovanojo Trakų istorijos muziejaus atvirukais su eksponatų nuotraukomis.

Vėliau ekskursijos dalyviai pėsčiomis apsuko Salos pilį, pasigrožėjo Galvės ežero vaizdais.

(Skaityti toliau…)

Paskutinis skambutis

Gegužės 25-ąją nuskambėjo paskutinis skambutis 22 mūsų gimnazijos III (LXV) laidos abiturientams. Šventė tradicinė, todėl apie ją tegul papasakos nuotraukos.

(Skaityti toliau…)

Civilinės saugos pratybos

Gegužės 18 d. gimnazijoje vyko civilinės saugos pratybos. Buvo imituojama, kad gimnazijos patalpose kilo gaisras. Pamoką vedę mokytojai išvedė mokinius į sporto aikštelę. Dėl didelio dūmų kiekio iš biologijos kabineto išeiti nebuvo galima. Šiame kabinete dirbusius mokinius ir mokytoją gaisrininkai evakuavo per langą. Po to sporto aikštelėje mokiniams buvo skaitoma paskaita apie tai, kaip reikėtų elgtis kilus gaisrui. Tuo metu gimnazijos patalpose treniravosi patys gaisrininkai. 

(Skaityti toliau…)

Padėkos diena

Gegužės 16 d. gimnazijoje vyko Padėkos dienos renginys 5-12 klasių mokiniams ir pedagogams. 18 pedagogų įteiktos padėkos už darbą su gabiais mokiniais ir pasiektus rezultatus. Gimnazijos padėkos už pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose, aktyvią popamokinę veiklą įteiktos net 94 mokiniams.

(Skaityti toliau…)

Šventė „Pabūkime kartu“

Gegužės 16 d. gimnazijos Šaukoto skyriuje vyko skyriaus bendruomenės šventė „Pabūkime kartu“. Jos metu gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Šalkuvienė pasidžiaugė mokinių aktyviu dalyvavimu bei puikiais pasiekimais įvairiuose rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose. Aktyviausiems mokiniams buvo įteikti padėkos raštai. Už aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje padėkos raštai įteikti tėvams Ritai Mikalauskienei, Astai Šulčiūtei, Vilmai Valauskienei, Židrūnui Japertui. O dviejų vaikučių mamai Loretai Legeckaitei įteikta padėka už visapusį vaikų ugdymą ir dalyvavimą respublikiniuose projektuose. Padėkota ir mokytojai Dijanai Dovidaitytei už puikų gabių mokinių paruošimą ir aukštus pasiekimus įvairiuose projektuose ir konkursuose. Taip pat padėka įteikta logopedei, specialiajai pedagogei Astai Vaivadienei už puikų popamokinės veiklos organizavimą, mokinių saviraiškos ugdymą.

(Skaityti toliau…)

Kitas puslapis »