2. Marcelinas Šikšnys

Marcelinas Šikšnys – pedagogas, visuomenės veikėjas, rašytojas – gimė 1874 m. gegužės 2 d. (pagal dabartinį kalendorių gegužės 14 d.) Radviliškio rajono Notiniškių kaime.

Šio žymaus žmogaus kelias į mokslo žinių šalį prasidėjo tuometinėje Šiaulėnų pradinėje mokykloje. Marcelinas Šikšnys 1883 m. iš karto buvo priimtas į trečią klasę, nes nuo septynerių metų mokėsi namuose, vėliau daraktorių mokykloje. Šiaulėnuose mokėsi tik vienerius metus. 1884 m. pavasarį išlaikė pradinės mokyklos baigimo egzaminus ir išvyko į Šiaulių gimnaziją. 1893 m. gimnaziją baigė ir tęsė mokslus Maskvos universiteto fizikos ir matematikos fakultete. Universitetą baigė 1897 m.

Studijuodamas universitete Marcelinas Šikšnys pradėjo literatūrinę veiklą, savo kūrybą skaitė slaptame lietuvių būrelyje. 1895 m. Šiaulėniškio slapyvardžiu „Varpe“ ir „Ūkininke“ buvo išspausdinti pirmieji jo eilėraščiai. Studijų metu parašė ir pirmąją dramą „Kražiai“.

Rygos realinėje mokykloje matematiką dėstė 1899-1915 metais. Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui pasitraukė į Voronežą ir dėstė matematiką M. Yčo lietuvių gimnazijoje ir Mokytojų institute. Tuo metu pradėjo kurti lietuvišką matematikos terminiją, pirmasis dėstė matematiką lietuvių kalba. 1919 m. išspausdino Voroneže parengtą Aritmetikos ir algebros terminų žodynėlį bei pirmuosius algebros ir geometrijos vadovėlius. Per visą savo gyvenimą parašė ir išleido daug matematikos vadovėlių. Kai kurių buvo išleista po kelis leidimus. Vadovėliai buvo vartojami vidurinėse mokyklose iki 1940 m. 

1918-1939 m. mokytojavo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1922-1939 m. dirbo jos direktoriumi. Tai buvo vienintelė lietuviška gimnazija lenkų okupuotame Vilniuje. Net 17 metų prie gimnazijos vairo stovėjęs Marcelinas Šikšnys aktyviai kovojo dėl jos egzistencijos ir prieš mokymo sulenkėjimą. Dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos, „Ryto“ ir kitų Vilniaus lietuvių draugijų veikloje.

Literatūrinius kūrinius pasirašinėjo Šiaulėniškio, Emšos slapyvardžiais. Žymiausi kūriniai yra tragedija „Pilėnų kunigaikštis“, parašyta pagal lenkų rašytojo J. Kraševskio apysaką „Kunigas“, drama „Sparnai“. 

1940 m. M. Šikšnys prezidento A. Smetonos įsakymu apdovanotas Vytauto Didžiojo III laipsnio ordinu. 1964 m. jam suteiktas nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardas. 

1970 m. rugpjūčio 15 d. Vilniuje Marcelinas Šikšnys mirė. Palaidotas Rasų kapinėse. 1990 m. pavasarį mūsų mokyklai suteiktas Marcelino Šikšnio vardas.