Paskaita

Lietuvos Caritas vykdo programą „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“. Rugsėjo 19 d. gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniams buvo organizuota paskaita šia aktualia tema. Paskaitą skaitė ir su mokiniais bendravo Lietuvos Carito Šiaulių skyriaus socialinė darbuotoja Aistė Paliušytė.

Paskaitą mokiniams suorganizavo Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas Tomas Danyla ir gimnazijos socialinė pedagogė Laima Šlekienė.

(Skaityti toliau…)

Europos judrioji savaitė

Rugsėjo 19-23 dienomis gimnazijoje vyko Europos judriosios savaitės renginiai. Savaitės renginiai prasidėjo pirmadienį nuo visuotinės rytinės mankštos gimnazijos sporto aikštyne. Mankštą vedė II gimnazinės klasės merginos.

(Skaityti toliau…)

Svečiai iš Skaros miesto

Šių metų rugsėjo 15 d. gimnazija sulaukė svečių iš Švedijos Skaros miesto. Svečių delegaciją sudarė 3 mokytojos ir 4 mokiniai. Svečius palydėjo Radviliškio r. savivaldybės atstovas V. Simelis ir Lizdeikos gimnazijos anglų kalbos mokytoja R. Remeikienė.

Mūsų gimnazijos gimnazistai svečius supažindino su Šiaulėnų miesteliu, jo lankytinomis vietomis, papasakojo apie gimnaziją, vykdomas veiklas, pristatė jau įvykdytus projektus ir vykdomą anglų kalbos projektą „Once upon a time…“. Švedų bakalaureato klasės mokiniai supažindino su savo šalies įžymiausiais objektais, žmonėmis, miestu, mokykla. Pristatymo pabaigoje svečiai pamokė mus keletą švediškų žodžių, kartu ieškojome bendrų žodžių lietuvių ir švedų kalbose, nes šiuo renginiu pradėjome Europos kalbų dienos minėjimą mūsų gimnazijoje. Susitikimo pabaigoje buvo apsikeista atminimo dovanėlėmis, mokiniai svečiams parodė mokyklą, aplankė įvairių dalykų pamokas, palygino švietimo sistemų panašumus ir skirtumus, pasikeitė adresais ir suplanavo bendras veiklas ateičiai.

(Skaityti toliau…)

Piligriminis žygis

Rugsėjo 9-11 d. vyko keturioliktasis tarptautinis piligriminis žygis „Kryžių kalnas-Šiluva“, subūręs virš 700 jaunų žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Baltarusijos, Vokietijos, Lenkijos, net iš Detroito. Kartu su kitais žygio dalyviais piligriminiame žygyje dalyvavo 12 mūsų gimnazijos gimnazistų ir tikybos mokytoja Audronė Pilypaitė. Neišsigandę karštų dienų, su gera nuotaika, skambant giesmėms ir dainoms, piligrimai įveikė 70 kilometrų, visi sėkmingai pasiekė žygio tikslą. Namo grįžo dvasiškai sustiprėję ir išbandę save.

Šiaulėnų gimnazistus aplakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, piligriminio žygio iniciatorius ir vadovas.

(Skaityti toliau…)

Rugsėjo 1-osios šventė

Į tolimą kelionę išskridę gandrai ir padangėje klykaujantys gervių pulkai mums paskelbė, kad atėjo ruduo, o kartu su juo ir pirmoji, ko gero pati didžiausia rudens šventė, Rugsėjo 1-oji.

Ypatinga šiemet Rugsėjo 1-oji mūsų gimnazijoje. Mes ją pasitinkame turėdami du skyrius: Tyrulių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių ir Šaukoto ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo skyrius. Tiesa, skyriuose mokinių nedaug, o nemaža dalis buvusios Tyrulių pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokinių šiemet jau mokysis Šiaulėnuose.

(Skaityti toliau…)

Mokytojų tarybos posėdis

Daugiau kaip pusę metų buvo kalbama apie mokyklų reorganizavimą. Atrodė, kad kalbos niekada nesibaigs. Bet štai rugpjūčio 30-ąją į gimnazijos salėje vykusį Mokytojų tarybos posėdį pirmą kartą susirinko gimnazijos ir jos Šaukoto ir Tyrulių skyrių pedagogai. Posėdyje buvo aptarti praėjusių mokslo metų rezultatai, tartasi, kaip reikėtų dirbti, kokių taisyklių laikytis, kad gimnazijos skyrių mokiniai, mokytojai ir jų tėvai kiek galima mažiau pajustų neigiamas reorganizavimo pasekmes.

(Skaityti toliau…)

Įteikti brandos atestatai

Liepos 13 d. įteikti brandos atestatai antrajai gimnazijos abiturientų laidai, o iš viso tai 64-oji abiturientų laida Šiaulėnuose. Jau seniai turėjome tokią mažą laidą. Šiemet baigė tik 13 abiturientų.

Galime pasidžiaugti, kad nors skaičiumi ir maža laida, bet mokymosi pasiekimai, bent jau kai kurių abiturientų, džiugina. Visi abiturientai sėkmingai išlaikė pasirinktus brandos egzaminus.  Gyčio Gavrilucos valstybinio anglų kalbos egzamino įvertinimas yra 99 balai. Dar šiek tiek pastangų ir vėl būtume turėję šimtuką. Tai antras anglų kalbos rezultatas nuo pat valstybinių egzaminų laikymo pradžios. Puikiai lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išlaikė Gabrielė Arlauskaitė. Jos žinios įvertintos 91 balu. Arūnės Kanovaitės anglų kalbos žinios valstybinio egzamino metu įvertintos 90 balų, lietuvių kalbos ir literatūros – 87 balais. Valstybinių brandos egzaminų metu gerai įvertintos Vilmos Daujotaitės lietuvių kalbos ir literatūros, Gabrielės Arlauskaitės fizikos, Gyčio Gavrilucos matematikos žinios.

(Skaityti toliau…)

Sveikiname

Gegužės 27 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio viloje vyko XXII tarptautinis jaunųjų elektronikos konstruktorių darbų konkursas, organizuojamas Šiaulių „Aušros“ muziejaus kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Konkursas subūrė mechanika ir elektronika besidomintį jaunimą iš Lietuvos ir kaimyninių valstybių.

Šiame konkurse dalyvavo III gimnazinės klasės mokinys Liutauras Miakiševas. Jis pagamino ranką, kurios visus pirštus valdo su pirštine ant savo rankos. Liutauro darbas puikiai įvertintas. Amžiaus grupėje nuo 16 iki 18 m. jis tapo nugalėtoju. Tai labai reikšmingas mokinio laimėjimas. Sveikiname!

(Skaityti toliau…)

Paskutinis skambutis

Gegužės 25-ąją nuskambėjo paskutinis skambutis II gimnazijos laidos abiturientams.

Prieš atvykdami į mokyklą jie dalyvavo šv. Mišiose Šiaulėnų bažnyčioje. Po to vyko iškilmingos abiturientų sutiktuvės prie gimnazijos durų. Pamokas vedė pirmosios mokytojos, pirmokai, klasės auklėtoja. Sporto salėje vyko iškilmingoji šventės dalis. Po jos abiturientai su klasės auklėtoja aplankė Kryžių kalną, pastatė kryžių.

Keletas šventės nuotraukų:

(Skaityti toliau…)

Padėkos diena

Baigiantis mokslo metams gimnazijoje vyko tradicinis renginys – „Padėkos diena“. Jo metu padėkota visiems mokiniams, pasiekusiems reikšmingų laimėjimų šiais mokslo metais. Mokiniams už pasiektus rezultatus rajono įvairių dalykų olimpiadose, šalies ir rajono konkursuose, varžybose, už aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje įteikti Padėkos raštai.

(Skaityti toliau…)

Kitas puslapis »