Rugsėjo pirmosios šventė

Skelbiama atranka

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija skelbia atranką fizikos mokytojo pareigybei užimti.

Darbo vieta gimnazijos Šaukoto skyrius.

Darbo krūvis – 4 kontaktinės valandos (1 darbo diena).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – aukštasis išsilavinimas, fizikos mokytojas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

4. Gyvenimo aprašymas.

Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai į gimnazijos raštinę adresu Dariaus ir Girėno g. 30, Šiaulėnai, Radviliškio r., siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami iki rugsėjo 6 d. Atranka vyks rugsėjo 7 d. 15 val gimnazijos direktoriaus kabinete.

Tel. pasiteirauti 862082331. El. p. siaulenu.gimnazija@gmail.com.

Skelbiamas konkursas

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui (0,5 etato) pareigoms užimti.

Darbo vieta:

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos Šaukoto ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo skyrius, Gomertos g. 1, Šaukotas, Radviliškio r.

Reikalavimai:

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas (pedagogo kvalifikacija).

2. Ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas.

3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

4. Geri darbo kompiuteriu ir naudojimosi internetu įgūdžiai.

5. Ugdymo įstaigos veiklos organizavimo, su ugdymo procesu susijusių dokumentų, raštvedybos, darbo teisinių santykių, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai, išmanymas.

6. Gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ar raštu, gebėjimas savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginiuose nuostatuose numatytas funkcijas.

7. Gebėjimas dirbti komandoje, iniciatyvumas, darbštumas, kūrybiškumas.

(Skaityti toliau…)

Įteikti brandos atestatai

Liepos 13 d. įteikti brandos atestatai antrajai gimnazijos abiturientų laidai, o iš viso tai 64-oji abiturientų laida Šiaulėnuose. Jau seniai turėjome tokią mažą laidą. Šiemet baigė tik 13 abiturientų.

Galime pasidžiaugti, kad nors skaičiumi ir maža laida, bet mokymosi pasiekimai, bent jau kai kurių abiturientų, džiugina. Visi abiturientai sėkmingai išlaikė pasirinktus brandos egzaminus.  Gyčio Gavrilucos valstybinio anglų kalbos egzamino įvertinimas yra 99 balai. Dar šiek tiek pastangų ir vėl būtume turėję šimtuką. Tai antras anglų kalbos rezultatas nuo pat valstybinių egzaminų laikymo pradžios. Puikiai lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išlaikė Gabrielė Arlauskaitė. Jos žinios įvertintos 91 balu. Arūnės Kanovaitės anglų kalbos žinios valstybinio egzamino metu įvertintos 90 balų, lietuvių kalbos ir literatūros – 87 balais. Valstybinių brandos egzaminų metu gerai įvertintos Vilmos Daujotaitės lietuvių kalbos ir literatūros, Gabrielės Arlauskaitės fizikos, Gyčio Gavrilucos matematikos žinios.

(Skaityti toliau…)

Sveikiname

Gegužės 27 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio viloje vyko XXII tarptautinis jaunųjų elektronikos konstruktorių darbų konkursas, organizuojamas Šiaulių „Aušros“ muziejaus kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Konkursas subūrė mechanika ir elektronika besidomintį jaunimą iš Lietuvos ir kaimyninių valstybių.

Šiame konkurse dalyvavo III gimnazinės klasės mokinys Liutauras Miakiševas. Jis pagamino ranką, kurios visus pirštus valdo su pirštine ant savo rankos. Liutauro darbas puikiai įvertintas. Amžiaus grupėje nuo 16 iki 18 m. jis tapo nugalėtoju. Tai labai reikšmingas mokinio laimėjimas. Sveikiname!

(Skaityti toliau…)

Paskutinis skambutis

Gegužės 25-ąją nuskambėjo paskutinis skambutis II gimnazijos laidos abiturientams.

Prieš atvykdami į mokyklą jie dalyvavo šv. Mišiose Šiaulėnų bažnyčioje. Po to vyko iškilmingos abiturientų sutiktuvės prie gimnazijos durų. Pamokas vedė pirmosios mokytojos, pirmokai, klasės auklėtoja. Sporto salėje vyko iškilmingoji šventės dalis. Po jos abiturientai su klasės auklėtoja aplankė Kryžių kalną, pastatė kryžių.

Keletas šventės nuotraukų:

(Skaityti toliau…)

Padėkos diena

Baigiantis mokslo metams gimnazijoje vyko tradicinis renginys – „Padėkos diena“. Jo metu padėkota visiems mokiniams, pasiekusiems reikšmingų laimėjimų šiais mokslo metais. Mokiniams už pasiektus rezultatus rajono įvairių dalykų olimpiadose, šalies ir rajono konkursuose, varžybose, už aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje įteikti Padėkos raštai.

(Skaityti toliau…)

Šokėjų sėkmė varžytuvių „Patrepsynė-2016“ finale

Daugiau nei šimtas šokėjų porų iš visos Lietuvos, susirinkę į Kurtuvėnų dvaro ratinę, varžėsi šalies mokinių folklorinių šokių varžytuvių finale. Jos kovojo dėl šauniausiųjų vardo trijose šokėjų kategorijose. Finalo varžytuvėse dalyvavo ir septynios mūsų gimnazijos šokėjų poros.

(Skaityti toliau…)

„Žemė – melsvoji planeta“

Balandžio 22 d. gimnazijoje paminėjome Pasaulinę Žemės dieną. Šią dieną gimnazijos bendruomenė atkreipė dėmesį į geriamąjį vandenį, aplinką, kurioje gyvename, ir kiek žmogaus ūkinė veikla turi įtakos vandens kokybei. 6-8 ir I-III gimnazinių klasių mokiniai pristatė iš anksto paruoštus pranešimus: „Vandens taršos šaltiniai“, „Upių, ežerų tarša“, „Naftos išsiliejimai“, „Baltijos jūros tarša“, „Gruntinių vandenų tarša“, „Didžiausi sąvartynai pasaulio vandenyne“. Renginio metu klasių komandos atliko praktikos darbą „Nitratų ir nitritų tyrimai vandenyje naudojant indikatorius“ ir aiškinosi, kaip kenksmingos medžiagos pakliūva į geriamąjį vandenį bei kaip to išvengti. Mokiniai žaismingai atliko inscenizacijas „Atspėk, ką pavaizdavo draugas?“. Klasių komandoms puikiai sekėsi atspėti draugų suvaidintus gamtinius objektus ir reiškinius. Visus maloniai nuteikė muzikos mokytojo Laimono Grebliausko ir I g klasės mokinės Miglės Pranevičiūtės atliekama daina „Lietus“. Dalyvavusių klasių komandos buvo apdovanotos gimnazijos direktoriaus padėkos raštais ir saldžiais prizais.

(Skaityti toliau…)

Rajoninės varžytuvės „Patrepsynė-2016“

Balandžio 21 d. mūsų gimnazija aštuntus metus svetingai sutiko rajono mokinių folklorinių šokių varžytuvių dalyvius ir svečius. Tiek pat metų šokėjams grojo ištikimoji liaudiškos muzikos kapela „Radvija“ (vadovė Jūratė Stakvilevičienė).

Folklorinių šokių gerbėjai atvyko iš Radviliškio Gražinos ir Alksnupių pagrindinių mokyklų bei Šeduvos ir Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijų. Dvidešimt dvi šokėjų poros varžėsi dėl teisės dalyvauti „Patrepsynės“ varžytuvių finale Šiauliuose. Šokėjus vertino reikli komisija: pirmininkė Diana Martinaitienė, laikinai einanti Šiaulių kultūros centro direktoriaus pareigas, bei narės Daiva Bradauskienė, Kauno Domeikavos gimnazijos etninės kultūros mokytoja metodininkė, vaikų folklorinio ansamblio „Serbentėlė“ vadovė, folkloro ansamblio „Kupolė“ narė ir Lina Lesickienė, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos šokio mokytoja metodininkė.

(Skaityti toliau…)

Kitas puslapis »